การพนัน และความคล่องตัวทางการเงินในประเทศไทย

การพนัน และความคล่องตัวทางการเงินในประเทศไทย

หลักการพนันสากลต้องประกอบด้วย 1. อัตราหรือสถิติการเกิดของเหตุการณ์ 2. เงินรางวัลที่จะหรืออาจจะได้ 3. จำนวนเงินที่จะเสี่ยงเพื่อให้ได้มา หรือจะได้มาจากการพนัน ปัจจัยเหล่านี้ก็ครบถ้วนกระบวนความ คือ อัตราการเกิดของเหตุการณ์ เงินรางวัลที่จะต้องได้จากการเล่นพนัน และเงินที่ต้องเสี่ยงเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินรางวัล ซึ่งจะปรากฏในหลักการทางสถิติที่ในวงการเรียกว่า “มูลค่าของความคาดหวัง” (Expected Value) นั้นเอง

อาจกล่าวได้ว่าการพนัน ทำให้ความคล่องตัวทางการเงิน หรือสภาพคล่องทางการเงินของประเทศสูงขึ้นอาจดูได้จากการฝากเงินในธนาคาร จะเห็นได้ว่ามีการฝาก ถอนกันอย่างมากในแต่ละวัน หรือถ้าจะกระจายออกเป็นชั่วโมงก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ากระแสการเงินมีการหมุนเวียนกันมากขึ้นในระหว่างที่มีการแข่งขันกีฬาระดับโลก เช่น บอลโลก เป็นต้น แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการฝาก ถอนเพื่อการพนันเหล่านี้อย่างไม่ต้องสงสัย จากสภาพคล่องดังกล่าวจะมีความแตกต่างกันไปตามสถานะ หน้าที่การงาน อายุ และภาระทางการเงินที่มีอยู่ของแต่ละบุคคล

รายได้เฉลี่ยต่อบุคคลในประเทศไทย

จากการคล่องตัวทางการเงินที่วัดจากการหมุนเวียนเงินสดในธนาคาร ทำให้ต้องมาคิดว่าแล้วรายได้เฉลี่ยของคนไทยในประเทศเป็นอย่าไร มากน้อยเท่าไหร่ เมื่อต้องมีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้อง ลองมาดูกันซิว่ารายจ่ายของคนไทยที่ต้องจ่ายประจำเดือนมีอะไรบ้าง เพื่อจะได้นำมาคำนวณค่าเฉลี่ยรายได้ต่อบุคคลในประเทศไทย จากผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ผ่านมารายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวคนไทยทั้งประเทศอยู่ที่ 26,915 บาท/เดือน ส่วนรายจ่ายจะอยู่ที่ 21,157/เดือน หรือคิดเป็น 78.6% ของรายได้ โดยแบ่งเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม 33.7% ค่าบ้านค่าที่พัก 20.4% ค่ารถค่าเดินทาง 18.3% แต่ที่น่าสนใจได้แก่รายจ่ายอื่น ๆ สูงถึง 12.9% ให้สังเกตที่รายจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สูงถึง 33.7% และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อยู่ที่ 12.9% นั้นคำว่าเครื่องดื่มซึ่งรวมถึงบุหรี่ สุรา และเครื่องดื่มชูกำลังซึ่งไม่น่าจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากนัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่รวมถึงการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล หวยใต้ดิน และการพนันอื่น ๆ ด้วย

About the author

Rhyon168

View all posts