ความหมายของการเล่นการพนันและขันต่อ ในเว็บพนันออนไลน์ sa gaming

ความหมายของการเล่นการพนันและขันต่อ ในเว็บพนันออนไลน์ sa gaming

ภาพรวมเบื้องต้นในเรื่องเกี่ยวการพนันของประเทศไทย

ในประเทศไทยความหมายของการพนันนั้น มีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลาย แต่ถ้ามองดูในภาษาของนักกฎหมายแล้วปรากฏว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ในส่วนของเอกเทศสัญญามาตรา 853 ถึงมาตรา 855 ว่าด้วยเรื่องการพนันขันต่อ นั่นหมายความว่า ในทางกฎหมายถือว่าการพนันและขันต่อเป็นสัญญาประเภทหนึ่งที่เรียกว่า “เอกเทศสัญญา”

ก่อนจะไปถึงความหมายของการพนันและขันต่อนั้น เรามาให้ความหมายของคำว่าเอกเทศสัญญาสักเล็กน้อยพอเข้าใจก่อนจะดีที่สุด คำว่า ”เอกเทศสัญญา” เป็นเทคนิคัลเทอมในทางกฎหมาย คือเป็นคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในทางกฎหมาย ใครไม่ได้เรียกจะไม่รู้ความหมายและไม่สามารถจิตนาการเอาเองได้ เอกเทศสัญญากล่าวง่ายๆ สั้นๆ ว่าเป็นสัญญาที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้แยกออกไว้เป็นการเฉพาะและเป็นเรื่องๆ ไป โดยในเรื่องเอกเทศสัญญาของกฎหมายมีสัญญาอยู่หลายรูปแบบมาก เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาแลกเปลี่ยน สัญญาให้ ศัญญาจ้างทำของ สัญญาจ้างแรงงาน เป็นต้น  การพนันขันต่อก็ถูกจับมาไว้ในเอกเทศสัญญานี้ด้วยเช่นกัน

เหตุที่กฎหมายต้องกำหนดสัญญาไว้เป็นการเฉพาะเรื่องเฉพาะราว เพราะกฎหมายมองว่าสัญญามีหลายรูปแบบมาก สัญญาสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อคำเสนอและคำสนองของทั้งสองฝ่ายถูกต้องตรงกัน เอกเทศสัญญาจึงเลือกมาเฉพาะสัญญาที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ ศีลธรรมอันดีและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเท่านั้น แยกไว้เป็นพิเศษ เหตุผลเหล่านี้นี่เองที่เกิดหมวดของ “เอกเทศสัญญา” ขึ้นในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย 

การพนันและการขันต่อ  หรือ Gambling VS Betting ของประเทศไทย

  • การพนันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติว่า หมายถึงการเล่นเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ โดยใช้ความสามารถของตนเองหรือการเสี่ยงโชค เรียกว่าการพนัน ผู้เล่นต้องเข้าไปมีส่วนร่วมลงกระทำเองและผู้เล่นมีโชคมีฝีมือถึงจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนมา เช่น การเล่นพนันในบ่อนต่างๆ การเล่นสล็อตออนไลน์ใน sa gaming การเล่นเกมยิงปลาออนไลน์ใน sa gaming 
  • การขันต่อในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติว่า หมายถึงการเล่นเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ ด้วยการเสี่ยงโชคจากเหตุการณ์ใดเหตุการหนึ่งในภายหน้า โดยคู่สัญญามีความเห็นไม่ตรงกัน หมายความว่าการขันต่อ เป็นการแสวงหาผลประโยชน์เช่นเดียวกับการพนันแต่ผู้เล่นไม่ต้องลงมือกระทำเอง เพียงผู้เล่นคาดเดาผลที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอนาคตเท่านั้น ถ้าเหตุการณ์เป็นไปตามที่ผู้เล่นคาดหมาย ผู้เล่นจะได้ผลประโยชน์กลับไป เช่น การเล่นวัวชนไก่ชนในสนาม การแทงเดิมพันในเว็บพนันออนไลน์อย่าง sa gaming เกมบาคาร่าออนไลน์ หรือการเล่นเดิมพันกีฬาออนไลน์ sa gaming ใน

จากความหมายและคำอธิบายข้างต้น โดยเนื้อแท้แล้วการเล่นพนันอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจจะเป็นเพียงการพนัน หรือการขันต่อในความหมายและมุมมองของกฎหมายไทยก็ได้ และในขณะเดียวกันการพนัน 1 อย่างผู้เล่นเดิมพันอาจจะอยู่ในฐานะของการเล่นทั้งการพนันและขันต่อพร้อมๆ กันก็เกิดขึ้นได้อย่างใน sa gaming ก็มีทั้งสองอย่าง 

เช่น เจ้าของไก่ชน นำไก่ชนไปลงสนามเพื่อประลองกับไก่ชนอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมีเงินเดิมพันเป็นรางวัลจำนวนมาก เจ้าของนำไก่มาชนเพื่อเอาเงินรางวัลถือเป็นการเล่นพนันเพราะมีส่วนลงมือในเหตุการณ์นั้นและเป็นการขันต่อด้วยเนื่องจากมีการวางเดิมพันในผลแพ้ชนะของเกม ในขณะเดียวกันผู้ชมรอบสนามชนไก่ที่เอาเงินมาลงเดิมพันนั้นเป็นเพียงการเล่นขันต่อเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนในการลงมือแสวงหาผลประโยชน์โดยอาศัยโชคและฝีมือด้วยแต่อย่างใด 

ในเว็บพนันออนไลน์ การเล่นเดิมพันพนันเกมต่างๆ เป็นการพนันหรือขันต่อ

การเสี่ยงโชคในเว็บพนันเกม กีฬาและคาสิโนออนไลน์ sa gaming ซึ่งเรียกรวมๆ ว่าเว็บพนันออนไลน์นั้น มีทั้งที่เป็นการพนันและการขันต่อปะปนกันทั้งสองรูปแบบ เพราะบางเกมพนันออนไลน์ ผู้เล่นก็ลงมือเล่นเอง เข้าไปมีส่วนร่วมในเกมด้วยตัวเองแบบนี้ถือว่าเป็นการเล่นการพนัน เช่น การหมุนวงล้อในเกมสล็อตออนไลน์ของ sa gaming การยิงปลาล่าเงินรางวัลในเกมยิงปลาออนไลน์ของ sa gaming 

ส่วนเกมพนันออนไลน์ใน sa gaming ประเภทที่ผู้เล่นไม่ได้มีส่วนร่วมในการเล่นเพียงแต่ทำหน้าที่ลงเดิมพันเพื่อทายผลหรือทายเหตุการณ์ในอนาคตว่าจะเป็นไปตามที่ผู้เล่นทายหรือไม่ ถ้าเป็นการไปตามที่ทาย ผู้เล่นการจะได้รางวัลหรือได้ผลประโยชน์ตอบแทนนั้น เรียกว่าการขันต่อ เช่น แทงบอลหรือเดิมพันกีฬาออนไลน์ การเล่นเกมในคาสิโนออนไลน์ทุกประเภทที่ผู้เล่นอยู่ในฐานะของบุคคลที่ 3 เพื่อทายผลการเล่นว่าฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายชนะในเกมพนันนั้น

สรุปเรื่องการพนันขันต่อกับความรู้เกี่ยวกับการพนัน

แม้ในประเทศไทยจะถือว่าการพนันและการขันต่อ หรือที่เรียกจนติดปากว่า “การพนันขันต่อ” จะเป็นเอกเทศสัญญาประเภทหนึ่ง แต่สัญญาประเภทนี้ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายเพราะมีความแพร่หลาย มีผลกระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนและความสงบสุขเรียบร้อยของบ้านเมือง สัญญาพนันขันต่อจึงสำคัญกับสังคมไทย ที่กฎหมายบัญญัติไว้เพราะจะบอกว่า การพนันขันต่อเป็นเอกเทศสัญญาที่ทำแล้วผิดกฎหมาย ผู้ใดเสียหายจากการทำสัญญาประเภทนี้เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้นั่นเอง

About the author

Rhyon168

View all posts