ทีเด็ดล้มโต๊ะ เจาะลึกประวัติ ประวัติฟุตบอล

            วันนี้ทีเด็ดล้มโต๊ะ จะพาเพื่อนๆ ทุกคนมาเจาะลึกประวัติ ฟุตบอลกีฬาที่เป็นที่ชื่นชอบของคนมากมายทั่วโลกและเชื่อกันว่าเป็นกีฬาที่คนนิยมกันมากที่สุดของโลก ทั้งการเล่นฟุตบอลและการชมการเชียร์ฟุตบอล กำเนิดของกีฬาลูกหนังกลม ๆ นี้อาจจะไม่มีการบันทึกที่แน่ชัดว่าเกิดขึ้นครั้งแรกที่จุดใดของโลก แต่ถ้าจะสืบประวัติอย่างคร่าว ๆ ว่ามีชนชาติใดที่เล่นกีฬาฟุตบอลเป็นแห่งแรก ๆ คงจะได้แก่แถบประเทศอิตาลีและฝรั่งเศส กีฬาชนิดที่คล้ายฟุตบอลมีชื่อว่า ซูเลอ (soule) ในภาษาฝรั่งเศสและ( gioco del calico) แต่กีฬาทั้งสองชนิดนั้นไม่มีกฎกติกาที่แน่นอนอยู่ที่ความพึงพอใจของผู้เล่น

ทีเด็ดล้มโต๊ะ เจาะลึกประวัติ ประวัติฟุตบอล

            กีฬาฟุตบอลได้รับการพัฒนาในการเล่นโดยมีกฎกติกาอย่างชัดเจนครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษและมีการก่อตั้งสมาคมกีฬาฟุตบอลขึ้นในช่วงปีพ.ศ. 2406 หลังจากนั้นก็เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ และมีการเล่นกีฬาฟุตบอลจนมีนักกีฬาฟุตบอลอาชีพขึ้นในปี พ.ศ. 2431

ทีเด็ดล้มโต๊ะ เจาะลึกประวัติ ประวัติฟุตบอล

            ในทวีปเอเชียของเรานั้นกีฬาฟุตบอลได้มีการเล่นกันขึ้นครั้งแรกในประเทศอินเดีย เนื่องจากประเทศอินเดียเป็นประเทศในอาณานิคมของอังกฤษในปี พ.ศ. 2426 มีเอกสารเกี่ยวกับการเล่นฟุตบอลครั้งแรกและได้มีการเล่นฟุตบอลแบบชิงถ้วยรางวัลกันเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2435 หลังจากนั้นกีฬาฟุตบอลจึงได้รับความนิยมมาสู่ภูมิภาคอาเซี่ยนของเราในเวลาต่อมา  ในปรครั้งสมัยของะเทศไทยของเรารู้จักและเริ่มเล่นกีฬาฟุตบอลกันในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จากการรับเอาวัฒนธรรมต่างประเทศเข้ามาเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศให้ทันเจ้าอาณานิคมตะวันตกและจากคนไทยที่ไปเรียนยังต่างประเทศนำเข้ามาเผยแพร่นั่นเอง ในปีพ.ศ. 2459 ในรัชสมัยของพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ได้ทรงโปรดเกล้าให้มีการเริ่มต้นก่อตั้งสมาคมฟุตบอลขึ้นและกีฬาฟุตบอลก็เป็นที่ชื่นชอบของคนไทยนับแต่นั้น

About the author

Rhyon168

View all posts